Groot verlies

Pavarotti was niet aardig.
Maar God heeft hem persoonlijk
in z’n┬ákeel gescheten.